Metsänhoito Metsänhoito

Artikkelit

Suunta muuttuu

Uudistusaloille istutetaan edelleen pääosin kuusta, mutta männyn- ja koivuntaimien kysyntä kasvaa.

Mainos

Katkonnalla on väliä

Se, kuka hakkuuutyömaalla operoi ja millaisin ohjein, voi vaikuttaa metsän tuottoon useita prosentteja. Westas Group on koko 2000-luvun ajan panostanut katkonnan kehittämiseen ja pyrkii maksimoimaan metsästä saatavan tukin määrän.

Keskustelut

Lukijoiden kuvat