WWF: Hallituksen palautettava metsästrategia takaisin valmisteluun, hakkuille tarvitaan rajat

Kansallisessa metsätrategiassa painotetaan liikaa puuntuotantoa, ympäristöjärjestö sanoo.

Ympäristöjärjestö WWF kehottaa hallitusta palauttamaan Suomen metsäpolitiikkaa linjaavan Kansallisen metsästrategian 2035 takaisin valmisteluun. Hallituksen on määrä tehdä periaatepäätös strategiasta huomenna torstaina.

WWF:n mukaan strategian toimet eivät riitä varmistamaan metsätalouden kestävyyttä luonnon ja ilmaston osalta.

”Strategiassa painotetaan liian voimakkaasti puuntuotantoa metsien muiden arvojen ja käyttömuotojen kustannuksella. Sen sijaan hallituksen tulisi asettaa hakkuille metsien hiilinieluja ja metsäluontoa turvaavat rajat”, WWF Suomen metsäasiantuntija Mai Suominen sanoo tiedotteessa.

WWF ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat molemmat Metsäneuvoston jäseniä, joka on strategian laatinut. Strategia valmistui viime vuoden joulukuussa, ja järjestöt jättivät siitä eriävän mielipiteen. Tuolloin ne kuitenkin ilmoittivat, että haluavat jatkaa yhteistyötä strategian käytännön toteutuksessa kaikkien toimeenpanoon osallistuvien tahojen kanssa.

”Strategia ei edusta kaikkien sen valmisteluun osallistuneiden tahojen näkemyksiä. Ilmastokriisi ja luontokato ovat aikamme suurimmat haasteet, eikä metsästrategia vastaa niiden pysäyttämiseen – päinvastoin. Siksi se on palautettava valmisteluun”, Suominen sanoo.

 

Luonto Luonto

Kuvat