WRI: Pakotteet vaikeuttavat Venäjän sahatavaravientiä myös välillisesti

Sota Ukrainassa tiukentaa sahatavaramarkkinoita sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä etenkin Euroopassa, mutta myös Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

Ukrainan-sodan ja pakotteiden välitön vaikutus on ollut, että Venäjän, Valko-Venäjän ja Ukrainan metsätuotteiden vienti on supistunut dramaattisesti.

Kolmen maan vienti oli viime vuonna yhteensä 17 miljardia dollaria ja ne vastasivat yhteensä neljänneksestä sahatavaran maailmankaupasta. Venäjä, Valko-Venäjä ja Ukraina veivät 8,5 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa Eurooppaan viime vuonna, mikä on lähes kymmenen prosenttia maanosan kokonaiskysynnästä.

Pakotteiden vuoksi sahatavaran toimitukset ovat estyneet Eurooppaan ja joihinkin Aasian maihin.

Metsäteollisuustuotteiden maailmankauppaa analysoiva Wood Resources International (WRI) pitää todennäköisenä, että myös kauppa pakotteita asettamattomien maiden kanssa vaikeutuu, koska pakotteet vaikeuttavat varaosien, laitteiden ja rahoituksen saatavuutta ja koska Venäjän ja Valko-Venäjän metsätuotteet on luokiteltu konfliktipuuksi. Tämän johdosta myös pakotteista pidättäytyneet maat, kuten Kiina, muuttavat kauppavirtojaan.

Venäläiset sahat, jotka aiemmin toimittivat sahatavaraa Eurooppaan, eivät pysty suuntautumaan toisille markkinoille nopeasti. Sahatavaratoimitukset meritse tai rautateitse Luoteis-Venäjältä Kiinaan kohtaavat logistisia haasteita. Matalien sahatavaralaatujen perinteiset kohdemaat Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa eivät ole nyt vahvan kasvun vaiheessa.

Lyhyellä aikavälillä Euroopan sahateollisuus voi ohjata aiemmin muualle laivattuja toimituksia Euroopan markkinoille. Pitkällä aikavälillä jotkut sahatavaran tuottajat voivat investoida uuteen tuotantokapasiteettiin, vaikkakin tukin saatavuudessa on niukkuutta monilla Euroopan alueilla.

Tärkeimmillä Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla Kiinassa, Yhdysvalloissa, Japanissa, Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa on laaja kirjo muuttuvia tekijöitä, kuten erilainen kysyntätilanne, hintataso, valuuttakurssien muutokset, poliittinen vakaus ja kulutusnäkymät. WRI:n mukaan vaihtelevat markkinat voivat osaltaan johtaa siihen, että Euroopan viejät keskittävät vientinsä aiempaa harvempiin maihin.

Puukauppa Puukauppa