Onko metsävähennykselle enää tarvetta, tarkastusvirasto pohtii

Valtio tukee yksityisiä metsänomistajia vuosittain yli 200 miljoonalla eurolla.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on arvioinut yksityismetsätalouden tukien vaikuttavuutta. VTV:n mukaan tukien vaikuttavuudesta tarvitaan tarkempaa tietoa.

”Tukimuotojen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta seurataan vaihtelevasti, esimerkiksi verotukien vaikutusta ei lainkaan. Rahoitusmuotojen yhteisvaikutuksia ei myöskään tunneta, vaan ministeriöt ohjaavat ja valvovat varojen käyttöä toisistaan erillään”, VTV:n johtava tuloksellisuustarkastaja Tuula Varis sanoo tiedotteessa.

Valtio tukee yksityisiä metsänomistajia vuosittain yli 200 miljoonalla eurolla. Siitä kemeratuen osuus on ollut 35–50 miljoonaa euroa, verotukien noin 170 miljoonaa euroa. Verotuista merkittävin on metsävähennys, muita verotukia ovat metsälahjavähennys, yrittäjävähennys ja mahdollisuus menovaraukseen.

Lisäksi Metso-suojeluohjelman korvauksiin ja tukiin on käytetty vuosittain noin 40 miljoonaa euroa.

Koska puulle on toimivat markkinat ja metsätalous on kannattavaa toimintaa, tarvitaan puuntuotannon tukemisen kannustinvaikutuksista parempaa näyttöä ja tuelle vankempia perusteita, VTV toteaa. Esimerkiksi Ruotsissa vastaavista tuista on luovuttu 1990-luvulla, eikä sillä ollut juuri vaikutusta yksityismetsien taimikonhoitomääriin, tarkastuskertomuksessa todetaan. Toisaalta Suomessa taimikonhoitorästit ovat tuista huolimatta kasvaneet.

Vaikka useat yksityismetsätalouden verotuet ovat olleet voimassa jo pitkään, niiden vaikutuksia tai kannattavuutta ei ole tutkittu, VTV ihmettelee. Niiden määrä on kuitenkin niin suuri, että niiden vaikuttavuuden arviointi olisi perusteltua.

Verotukia ei myöskään huomioida puuntuotannon suorista tuista päätettäessä. Erilaisten tukien yhdistelmä lisää riskiä, että julkinen tuki syrjäyttää yksityisiä investointeja ja heikentää samalla tukien perusteltavuutta.

Yksityismetsätalouden tuet ja korvaukset tarkastuskertomus on ladattavissa VTV:n verkkosivuilta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin tuloksellisesti lakeja ja sääntöjä noudattaen.

 

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut