Viimeiset hetket hakea kemeratukia, vielä maanantaina tulleet hakemukset otetaan käsittelyyn

Määräajassa saapuneet kemerahakemukset käsitellään vuoden loppuun mennessä.

Nykyinen kemeratukijärjestelmä on voimassa vuoden loppuun. Kemeratukien viimeinen hakupäivä on kuitenkin lokakuun ensimmäinen. Koska 1.10. on sunnuntai, otetaan Metsäkeskuksessa vielä maanantaina 2.10. saapuneet hakemukset käsittelyyn. Tämän jälkeen saapuneet hakemukset jäävät käsittelemättä.

Metsäkeskus käsittelee määräajassa saapuneet kemerahakemukset vuoden loppuun mennessä. Tällä hetkellä käsittelyaika on pisimmillään 2–3 kuukautta.

Kemeratoteutusilmoitusten käsittely ja tukien maksu jatkuu vielä vuoden 2026 loppuun saakka. Ensi vuonna metsätalouden tukemisessa siirrytään uuteen kannustejärjestelmään, metkaan.

Lue lisää: Kemera historiaan, metka tulee – suometsänhoidon tuet menevät uusiksi

Lue lisää: Kemerahakemusten käsittelyssä ruuhkaa, jatkuu vuoden loppuun

Suojelusselvityspyynnöille stoppi

Ympäristötuesta ja metsien suojelusta kiinnostuneet metsänomistajat ovat voineet jättää suojeluselvityspyyntöjä Metsään.fi-palvelussa. Pyyntöjä on työn alla jo noin 2 000 hehtaarin edestä, joten uusia pyyntöjä ei palvelussa oteta enää vastaan.

Metsäkeskus on tulevan talven aikana yhteydessä suojeluselvityspyynnön jättäneisiin metsänomistajiin.

”Kannustamme metsäpalveluja tarjoavia yrityksiä ja yhdistyksiä hyödyntämään metsänomistajien kiinnostuksen metsien määräaikaiseen suojeluun ja jatkamaan ympäristötukityötä keskeytyksettä. Metsänomistajien kannattaa ottaa ympäristötukiasioissa yhteyttä eri organisaatioiden metsäammattilaisiin”, sanoo luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta tiedotteessa.

Korjattu kemeratukien viimeinen vastaanottopäivä, joka on siis 2.10 toisin kuin jutussa alun perin väitettiin. (Korjattu 8.45, 29.9.)

Metsänhoito Metsänhoito