Vielä muutama viikko aikaa hakea metsitystukea

Tukirahoitusta on vielä hyvin tarjolla, Metsäkeskuksesta kerrotaan.

Suomen metsäkeskus on myöntänyt tukea joutoalueiden metsitykseen vuodesta 2021. Tuen avulla metsitystä on tehty tähän mennessä noin 5 400 hehtaarille.

Määräaikainen tuki on päättymässä tämän vuoden lopulla. Eli jos metsitys kiinnostaa ja sopiva kohde on tiedossa, kannattaa kiiruhtaa. Hakuaika päättyy vuoden lopussa.

”Jos on sopiva kohde, niin kannattaa hakea. Hankkeiden rahoitukseen on vielä hyvin rahoitusta”, kertoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jussi Pirkonen Suomen metsäkeskuksesta.

Kun tuki keväällä 2021 tuli hakuun, hakemusten käsittely ruuhkautui alkuun. Ensimmäisten kuukausien jälkeen hakemustulva kuitenkin rauhoittui. Tällä hetkellä hakemusten käsittely on mennyt sutjakkaasti, Pirkonen kertoo.

Kaikkiaan tukea on haettu noin 10 000 hehtaarin metsittämiseen, hakemuksia on tullut noin 2 600 kappaletta. Haetuista hehtaareista lähes puolet, 45 prosenttia, on hakuvaiheessa kuitenkin raakattu.

”Varsin suuri prosentti on jouduttu hylkäämään”, Pirkonen toteaa.

Yleisimpiä syitä hylkäämisen ovat olleet muun muassa haetun alueen saama maatalouden tuki tai vesojen liian suuri määrä.

Ylivoimaisesti eniten metsitystukea on myönnetty entisille turvetuotantomaille. Nämä ovat olleet myös hehtaarimääräisesti suuria kohteita, jopa kymmeniä hehtaareita.

Lakimuutos vireillä

Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä metsityslainmuutos. Tällä ei olla kuitenkaan jatkamassa tukien hakemista, vaan tarkoitus on varmistaa, että aiemmin myönnettyihin tukiin liittyvät maksatukset jatkuisivat. Samoin tavoitteena on tuensaajia koskevan metsitysvelvoitteen jatkuminen siirtymävaiheen ajan. Oppositiosta on kuitenkin vaadittu tuelle jatkoa.

Metsitystuki on kiinteä pinta-alaan sidottu tuki (1 900–2 900 euroa hehtaarille). Tuen määrään vaikuttavat muun muassa maapohja, metsitystapa ja puulajivalinta.

Tukea ei myönnetä maatalous- eikä metsämaalle. Viljelykäytöstä poistuneelle alueelle tukea voidaan kuitenkin hakea tietyin ehdoin. Lisätietoa tuesta löytyy Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut