Valtion maiden puunkorjuuseen laatupalkkiojärjestelmä

Metsähallituksen mukaan kokeiluun ryhdytään yrittäjien toiveesta.

Metsähallitus ryhtyy kokeilemaan laatupalkkiojärjestelmää. Siinä laadukkaimpia yrittäjiä palkitaan vuosittain summalla, joka on 2-4 prosenttia yrittäjän perustaksasta.

Järjestelmää kokeillaan ensin puunkorjuussa ja kaivinkonemuokkauksessa.

”Palkkio hyvästä laadusta on selvästi aiempaa konkreettisempi: sen saaminen on kiinni sopimuksenaikaisesta laadusta, kun taas aiemmin pisteiden saamiseen vaikutti sopimusta edeltäneiden vuosien laatu”, korjuupäällikkö Sami Hakala kertoo.

Metsähallituksen mukaan kokeiluun ryhdytään yrittäjien toiveesta.

Kommentit (1)

  1. metsä-masa

    Järjestelmä on hyvä luomaan tasaista- ja laadukasta puunkorjuuta ja ympäristöä huomioiden, mutta korjuujälkien arviointi kriteerit on laadittava huolella.

    Siinä on vaarassa käydä niin, että arvopuukertymä romahtaa, koska kuljettaja pyrkii tekemään vain varmalla laadulla, siirtymä on tukista kuituun.

    Valtion avohakkuu leimikkorakenne on keskimäärin kolmas- ja alkavaa neloskehitysluokkaa, eli runko koko vielä varsin pientä.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat