Valtio lunastaa Natura-alueita Etelä-Pohjanmaalta ja Varsinais-Suomesta

Lunastukseen päädyttiin, koska vapaaehtoiset kaupat eivät onnistuneet.

Ympäristöministeriö on antanut Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ely-keskuksille luvat lunastaa yhteensä noin 90 hehtaaria Natura-alueilta. Alueet lunastetaan valtiolle suojelualueiden perustamista varten. Lunastamiseen päädyttiin, koska alueiden rauhoittaminen yksityisinä suojelualueina tai niiden hankkiminen valtiolle vapaaehtoisin kaupoin ei ole onnistunut.

Paljajanneva-Åkantmossenin Natura-alueelta Etelä-Pohjanmaalla lunastetaan maata lähes 40 hehtaaria. Lunastettavilta alueilta löytyy muun muassa aapasoita, keidassoita, puustoisia soita ja boreaalisia luonnonmetsiä.

Iso-Hölön Natura-alueelta lunastetaan 50 hehtaaria. Lunastettavilta alueilta löytyy muun muassa keidassoita ja puustoisia soita sekä kasvipeitteisiä silikaattikallioita.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut