Väitös: Metsäteollisuus historiansa suurimmassa murroksessa

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan suomalaisyritykset eivät selvinneet erityisen hyvin alan 1990-luvulla alkaneesta muutoksesta.

Metsäteollisuuden murros 1980-luvulta nykypäivään on ollut alan historian suurin, todetaan tuoreessa väitöstutkimuksessa.

Jyväskylän yliopistossa väittelevän Khoa Nguyenin mukaan painopapereiden kysynnän heikkeneminen, Kiinan nousu suureksi markkina-alueeksi ja uudet selluloosan raaka-aineet ovat pakottaneet yritykset joko muuttumaan tai fuusioitumaan. Samalla vain harvat yritykset ovat kyenneet tekemään taloudellista tulosta.

Nguyen analysoi väitöskirjassaan globaalin metsäteollisuuden kilpailun muutosta ja uusien liiketoimintamallien nousua.

”Kaikkien suurten yritysten oli pakko reagoida jollain tapaa toimintaympäristön rajuihin muutoksiin ensin Kiinan markkinoiden avauduttua 1990-luvulla ja sitten painopapereiden kysynnän siirryttyä pakkausmateriaaleihin 2000-luvulla”, Singaporessakin opiskellut ja Vietnamissa työskennellyt Nguyen toteaa.

Nguyen analysoi maailman suurimpien metsäteollisuusyritysten tasapainottelua tehtaiden sulkemisten, uusien liiketoiminta-alueiden löytämisen ja voitollisen liiketoiminnan jatkamisen välillä.

”Vain muutamat yritykset kykenivät selviämään useammasta muutoksesta kuivin jaloin, voitollisuuttaan menettämättä. Osa reagoi ympäristön muutoksiin muuttamalla liiketoimintaansa kannattavuudesta tinkimällä, ja suuri osa joko fuusioitui tai lopetti toimintansa”.

Suomalaisyritykset eivät erotu aineistosta positiivisesti. Sopeutumiskykyiset yritykset löytyivät Nguyenin mukaan Yhdysvalloista ja Etelä-Amerikasta.

” Avain kannattavaan strategiseen muutokseen oli monialaisuuden hallittu lisääminen. Toimintaansa voimakkaasti 1990-luvulla virtaviivaistaneet suomalaisyritykset eivät verrokkiryhmään verrattuna ymmärtäneet kovin nopeasti tarvetta radikaalille muutokselle.”

Vaikka suomalaisyritykset muuttivat strategiaansa melko myöhään, 2000-luvulle tultaessa uusi johtajasukupolvi kuitenkin ymmärsi strategisten päätösten ja niistä kertomisen tärkeyden.

Nguyen Ngoc Duy Khoan strategian ja yrittäjyyden väitöskirja “Adding Context into Competitive Dynamics Research: Strategy and Evolution in the Global Paper and Pulp Industry” tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa 27.10.2021.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat