Uusiutuvien osuus ennätystasolla viime vuoden sähköntuotannossa

Tilastokeskuksen mukaan uusiutuvien energialähteiden käyttö nousi 17 prosenttia edellisvuodesta.

Sähkön tuotanto nousi Suomessa viime vuonna 66,2 terawattituntiin. Tilastokeskuksen mukaan tuotanto nousi edellisvuodesta prosentin, mutta sähkön kokonaiskulutus laski prosentin 82,5 terawattituntiin. Kokonaiskulutuksesta 80 prosenttia katettiin kotimaisella tuotannolla.

Uusiutuvien energialähteiden osuus sähköntuotannossa nousi uuteen ennätykseen, 29,5 terawattituntiin. Se on 17 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Uusiutuvien osuus tuotannosta nousi 45 prosenttiin.

Kasvu selittyy vesivoiman neljänneksen lisäyksellä. Myös tuulivoima tuplaantui, sen sijaan puulla tuotetun sähkön määrä väheni 4 prosenttia. Tilastokeskuksen mukaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkömäärä vaihtelee vuosittain lähinnä vesivoiman tuotannon mukaan, mutta trendi on ollut viime vuosina nouseva.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta sähköstä yli puolet tehtiin vesivoimalla, vajaa kymmenesosa tuulivoimalla ja loput puupolttoaineilla. Fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön määrä laski liki neljänneksellä.

Kaukolämmön tuotanto laski viime vuonna 35 terawattituntiin. Uusiutuvien osuus nousi 5 prosenttia, fossiilisten laski 14 prosenttia. Teollisuuslämmön tuotanto laski 51,8 terawattituntiin. Teollisuuden tarpeisiin tuotetusta lämmöstä runsaat 70 prosenttia perustuu uusiutuviin polttoaineisiin.

Puukauppa Puukauppa