Uusi MELA tarjoaa entistä luotettavampaa tietoa

Metsäsuunnitteluohjelmiston päivitys antaa mahdollisuuden tarkentaa puuston kasvuennusteita.

Luonnonvarakeskus on julkaissut MELA-metsäsuunnitteluohjelmistosta uuden version. Päivitetty versio (MELA2016) tarjoaa aiempaa luotettavampaa tietoa metsien kehityksestä.

Puuston kasvuennusteita voi ohjelmistossa tarkentaa nyt kalibrointimallilla, joka on laadittu valtakunnan metsien 11. inventoinnissa mitatun kasvun perusteella. Malli lisää puuston kasvua etenkin ojitetuilla turvemailla sekä Pohjois-Suomen nuorissa kangasmaiden männiköissä ja lehtipuustoissa. Sen sijaan kasvu vähenee Etelä-Suomen kangasmaiden varttuneissa kuusikoissa.

MELA on Suomen oloihin kehitetty metsätalouden analyysi- ja suunnitteluohjelmisto, jonka avulla voidaan arvioida metsien käyttömahdollisuuksia ja niitä vastaavia metsien kehitysvaihtoehtoja. Ohjelmistolla laaditut valtakunnalliset metsien hakkuumahdollisuusarviot ovat saatavilla Luonnonvarakeskukse MELA Tulospalvelun -verkkosivuilta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito