Uudessa metsäaiheisessa podcastissa metsästetään täydellistä puuta

Tapion asiantuntijat ja vaihtuvat vieraat pohtivat podcastissa ajankohtaisia aiheita.

Uusi metsäaiheinen podcast pureutuu suomalaisten metsien käytön ajankohtaisiin keskusteluaiheisiin. Metsäntuntijat-podcastin keskustelua johtavat Tapion asiantuntijat, ja vieraina kuullaan metsäalan ammattilaisia, tutkijoita, vaikuttajia ja metsänomistajia.

Ensimmäisessä jaksossa Luonnonvarakeskuksen tutkija Katri Himanen, Tapion kehittämispäällikkö Juha Ruuska ja Fin Forelian toimitusjohtaja Timo Salminen metsästävät täydellistä puuta ja pohtivat metsänjalostuksen roolia ilmastonmuutokseen sopeutumisessa erityisesti metsänomistajan näkökulmasta.

Lämpenevän ilmaston myötä metsissä voivat yleistyä uudet tuhonaiheuttajat ja nykyisten puiden seuralaiseläinten suhteet muuttua, mikä kasvattaa riskiä metsätuhoille. Himanen korostaakin riskin hajauttamisen tärkeyttä ja kehottaa istuttamaan useampia puulajeja.

Salmisen mukaan Suomessa istutetaan vielä hyvin konservatiivisisesti, ja käytössä ovat lähinnä mänty, kuusi ja koivu. Hän arvioi puulajivalikoiman tulevaisuudessa laajenevan erityisesti lehtipuiden suuntaan.

Käyttämällä jalostettuja siemeniä metsä on jopa 10–15 vuotta nopeammin päätehakkuuikäinen. Metsänomistajalle tämä tarkoittaa noin 50 vuoden aikajänteellä käytännössä tukkirekallista enemmän puuta hehtaarilta.

Nopeammin kasvava järeämpi ja parempilaatuinen puusto torjuu myös ilmastonmuutosta sitomalla enemmän hiiltä.

Metsälehti on osa Tapio-konsernia.

Metsänhoito Metsänhoito