UPM:n ylemmät toimihenkilöt sopuun uudesta edustusjärjestelmästä

Irtisanomissuoja laajenee paikallisille yhteyshenkilöille.

UPM on sopinut ylempien toimihenkilöidensä kanssa siitä, miten henkilöstön edustus järjestetään nykyisten sopimusten päätyttyä, yhtiö tiedottaa. Uusi edustusjärjestelmä pohjautuu olemassa olevaan malliin, mutta irtisanomissuoja laajenee luottamusvaltuutetuista myös paikallisille yhteyshenkilöille.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun ylemmät toimihenkilöt sopivat edustusjärjestelmästä UPM:n kanssa, sillä aiemmin sopimukset on tehty liittotasolla Metsäteollisuus ry:n edustaessa työnantajapuolta.

Uuteen edustusjärjestelmään siirrytään nykyisen perussopimuksen päätyttyä tämän vuoden lopussa.

Ylemmät toimihenkilöt ovat UPM:n toiseksi suurin henkilöstöryhmä Suomessa heti paperityöntekijöiden jälkeen. Suomessa työskentelee tällä haavaa yli 1 300 ylempää toimihenkilöä asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä. Heidän valitsemiaan edustajia on kutsuttu yhteyshenkilöiksi tai luottamusvaltuutetuiksi sen mukaan, ovatko nämä ajaneet yksittäisen tehtaan tai toimipaikan vai kokonaisen konserniyhtiön ylempien toimihenkilöiden asiaa.

Ylemmillä toimihenkilöillä on ollut myös konsernin luottamusvaltuutettu niitä toimipisteitä tai toimintoja varten, joissa ei ole valittu yhteyshenkilöä.

UPM ilmoittaa tavoitteekseen solmia liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset Paperiliiton ja Teollisuusliiton kanssa ennen vuoden loppua, jolloin nykyiset työehtosopimukset päättyvät. Ammattijärjestöt ovat suhtautuneet nihkeästi yhtiökohtaisista sopimuksista luopumiseen.

Puukauppa Puukauppa