UPM pienentää kuusen viljelytiheyttä 1 600 taimeen

Muutosta perustellaan sekapuustoisuuden lisäämisellä.

Metsäyhtiö UPM on muuttanut suositustaan kuusen viljelytiheydestä. Jatkossa yhtiön suosittelema tavoitetiheys on 1 600 tainta hehtaarille aiemman 1 800 taimen sijaan.

”Kun kuusen viljelytiheyttä vähennetään, mahtuu kuusien sekaan kasvamaan lehtipuita. Taimikolla on näin edellytys kehittyä pääpuulajiltaan kuusikoksi, jossa on sekapuustona totuttua suurempi lehtipuuosuus”, perustelee ratkaisua UPM:n metsänhoidon tuotepäällikkö Ella Kaivola blogikirjoituksessaan.

Viljelytiheyden alentamista puoltaa Kaivolan mukaan myös säästö uudistamiskustannuksissa sekä kuusen hyvät viljelytulokset.

”Tavoiteltava istutustulos käydään läpi metsänomistajan kanssa sopimusta tehtäessä”, Kaivola kirjoittaa.

Metsänhoito Metsänhoito