UPM: Lakon vuoksi Venäjän-puu ei ole akuutti kysymys

Kuiduttavien tehtaiden puuntarve pysähdyksissä joka tapauksessa.

”Paperiliiton lakon vuoksi kuiduttavat tehtaat eivät käy, ja kuitupuun ja hakkeen käyttö on seisahduksissa. Senkin vuoksi Venäjän-puun tuonti ei ole nyt akuutti kysymys”, metsäjohtaja Sauli Brander toteaa.

Normaalivuosina UPM on käyttänyt venäläistä koivukuitua ja havupuuhaketta noin kaksi miljoonaa kuutiometriä, mikä on vajaa kymmenen prosenttia kotimaan kuiduttavien tehtaiden puunkäytöstä.

Tuonnista valtaosa on ollut koivukuitua.

”Jos puuntarve normalisoituu, niin tilanne arvioidaan uudestaan.”

Puukauppa Puukauppa