Tutkimus: Nykyistä matalammat ojat riittävät usein kunnostusojituksessa

Tyypillisillä kohteilla tullaan toimeen 0,3–0,8 metriä syvillä ojilla.

Kunnostusojituksessa riittäisi usein nykyistä matalammat ojat. Luonnonvarakeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan useissa tilanteissa voitaisiin tulla toimeen selvästi nykyohjeistusta matalammilla ojilla ilman, että puuston kasvulle riittävästä 0,35 metrin pohjaveden syvyydestä on tarpeen tinkiä.

Tyypillisillä kunnostusojituskohteilla, missä sarkaleveys on 40 metriä, turve on saraturvetta ja puuston määrä ylittää 45 kuutiota hehtaarilla, tultaisiin tutkimuksen mukaan toimeen 0,3–0,8 metriä syvillä ojilla. Yli 90 senttiä syviä tarvitaan lähinnä uudistusaloilla, missä puuston vaikutus kasvupaikan kuivatukseen on olematon.

Esimerkiksi metsänhoidonsuosituksissa suositellaan 0,6–1,1 metrin syvyisiä ojia.

Kun ei kaiveta turhan syviä ojia, voidaan kunnostusojituksesta vesistöihin syntyvää kiintoaine- ja ravinnekuormitusta vähentää.

Tutkimuksessa laadittiin laskuri, jonka avulla tarvittavan ojasyvyyden voi laskea kymmenen eri paikkakunnan tai alueen osalta eri puolilla maata antamalla tarvittavat lähtötiedot. Lähimmän sijainnin tulosta voi käyttää apuna päätettäessä ojien kunnostuksesta.

Kommentit (2)

  1. Ei kustannustehokasta. Ojien pitää pysyä auki 20-30 vuotta.

  2. Parempi lopputulos tulisi säätöojilla. Pohjavedenpinta pysyisi oikealla tasolla eikä kunnostusojituksia tarvitsisi tehdä liian usein.

Metsänhoito Metsänhoito