Hyönteispyydystä voi seurata Ansalivessä

Ruokavirasto kartoittaa metsäpuita tuhoavia vieraslajeja pyydyksin. Yhtä pyydystä voi seurata Ruokaviraston verkkosivun Ansalivessä.

Kuvaruudulla näkyy putken pohjalla männynoksa, kuorta ja purua. Mitään ei tapahdu – ja hyvä niin. Kuvassa on Ruokaviraston Ansalive-pyydys, jonka avulla virasto yrittää pyydystää esimerkiksi tukkijääriä.

Tukkijäärän mukana Suomeen voisi levitä mäntyankeroinen.

Mäntyankeroinen on maailmanlaajuisesti yksi pahimmista männyn tuholaisista. Jos se leviäisi Suomeen, sillä olisi laajoja vaikutuksia metsäteollisuuteen ja erityisesti puutavaran vientiin, koska vastaanottajamaat asettaisivat Suomesta tuotavalle puutavaralle nykyistä tiukempia vaatimuksia.

Mäntyankeroinen on levinnyt puutavaran ja puisten pakkausten mukana eri puolille maailmaa. Suomessa sitä ei ole vielä tavattu luonnossa, vaikka pakkausmateriaaleista ja puutavarasta sitä on joskus löytynyt.

Toistaiseksi Ansaliven pyydykseen ei ole saatu saalista.

Ansaliveä voi seurata täällä.

Metsänhoito Metsänhoito