Syyskuun puukaupassa vain koivutukin hinta pysyi ennallaan, muut laskivat

Puukauppa on jäänyt kesäkuusta lähtien kolmanneksen viime vuotta pienemmäksi, Luonnonvarakeskus kertoo.

Puun hinnat jatkoivat laskuaan syyskuussa. Havutukkien keskihinnat heikkenivät pystykaupoilla elokuulta reaalisesti neljä prosenttia, ja pudotusta koko viime vuoteen verrattuna kertyi viisi prosenttia, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastoista selviää. Kuusitukista maksettiin keskimäärin 71,3 euroa kuutiolta ja mäntytukista 67,1 euroa.

Koivutukin keskihinta (59,1 euroa kuutiolta) pysytteli elokuuhun verrattuna ennallaan, mutta oli reaalisesti 15 prosenttia parempi kuin viime vuonna.

Myös kuitupuiden keskihinnat olivat laskussa. Ne tippuivat elokuuhun verrattuna neljästä viiteen prosenttia, mutta jäivät vielä 15–23 prosenttia viime vuoden keskihintojen yläpuolelle. Kuusella keskihinta laski 26,6 euroon, koivulla 25,4 ja männyllä 24,4 euroon kuutiometriltä.

Hankintakaupoissa kuitupuun keskihinnat laskivat elokuusta hieman ja olivat 45–47 euroa. Koko viime vuoden keskihinnat ylittyivät 18–20 prosentilla.

Kauppa hyytyi kesällä

Syyskuussa puuta ostettiin yhteensä 2,8 miljoonaa kuutiota. Se on 100 000 kuutiota enemmän kuin elokuussa, mutta kolmanneksen vähemmän kuin vuosi sitten syyskuussa.

Puukaupan määrä on jäänyt kesäkuusta alkaen noin kolmanneksen edellisvuotta pienemmäksi. Vilkkaan alkuvuoden takia tammi–syyskuussa on kuitenkin tehty enemmän puukauppaa kuin edellisinä vuosina. Viime vuoteen verrattuna ostomäärä ylittyi 10 prosentilla.

Luken tilastoon puukauppatietoja ilmoittavat suurimmat puun ostajat ja metsänhoitoyhdistykset. Tietoja ei laajenneta vastaamaan kaikkea yksityismetsien puukauppaa, joten julkaistut puumäärät edustavat noin 90 prosenttia metsäteollisuuden yksityismetsistä ostamasta puusta.

Puukauppa Puukauppa