Susiasetus voimaan, korkeintaan 28 metsästyslupaa

Asetus mahdollistaa metsästysluvan myöntämisen myös kannanhoidollisella perusteella.

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut susiasetuksen, jonka mukaan suden metsästykseen saa myöntää enintään 28 poikkeuslupaa poronhoitoalueen ulkopuolella.

Asetus mahdollistaa metsästysluvan myöntämisen myös kannanhoidollisella perusteella, mikäli tapauskohtaiset edellytykset sille täyttyvät.

Suomen riistakeskus tekee kunkin haetun luvan kohdalla tapauskohtaisen harkinnan luvan perusteista.

Suomen susikanta on kasvanut vuodesta 2017 saakka.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat