Suomi hakee Keski-Euroopasta neuvoja kamppailuun kirjanpainajaa vastaan

Laajojen hyönteistuhojen pelätään ilmaston lämmetessä lisääntyvän myös Suomessa.

Lisää sekametsiä, metsäautotiet ajokelpoisiksi ympäri vuoden, kuusta vain sille sopiville kasvupaikoille ja vaurioituneet puut ajoissa pois metsästä. Muun muassa nämä keinot nousivat esiin Tapion tänään järjestämässä kirjanpainajatuhojen torjuntakeinoja käsittelevässä webinaarissa.

Webinaari oli osa Luonnonvarakeskuksen aloittamaa selvitystyötä, jonka tavoitteena on varautua laajoja kirjanpainajatuhoja vastaan. Selvityksen ensimmäisessä vaiheessa kerätään tietoa kirjanpainajan aiheuttamista metsätuhoista Keski-Euroopassa. Webinaarissa ääneen pääsivät Gernot Hoch Itävallan metsäntutkimuskeskuksesta ja Maarten De Groot Slovenian metsäinstituutista.

Kirjanpainaja on aiheuttanut Keski-Euroopassa viime vuosina mittavia tuhoja. Itävallassa kuivuus ja lämmin sää saivat kirjanpainajien määrän nousuun vuonna 2015. Vuonna 2018 kuoriaisen määrät olivat huipussaan ja tuhot nousivat yli viiteen miljoonaan kuutiometriin. Viime vuonna tuhot olivat vajaat kaksi miljoonaa kuutiometriä.

Hochin mukaan haasteena on ollut varsinkin saada suuret puumäärät pois metsistä ja löytää niille käyttöä.

”Kirjanpainajan valtaamien puiden käsittelyyn tarvitaan lisää keinoja, jotta puita voidaan varastoida väliaikaisesti”, hän sanoo.

Mahdollisia käsittelytapoja ovat Hochin mukaan puiden katkominen, hakettaminen, kuoriminen ja kastelu. Tutkittavana on myös puiden peittäminen hyönteismyrkkyä sisältävillä verkoilla.

Sloveniassa kuoriainen on tappanut kuusikoita varsinkin vuoden 2014 lumimyrskyn jälkeen. De Grootin mukaan metsiin jäi myrskyn jäljiltä paljon osin vioittuneita pystypuita, korjuutähdettä ja katkenneita latvuksia. Puiden talteenottoa vaikeuttivat niin kulkuyhteyksien puute, pula työvoimasta ja varastopaikoista kuin vaikeudet hyödyntää puutavaraa.

Suomessa kirjanpainajan tuhot ovat toistaiseksi olleet maltillisempia, mutta ilmaston lämmetessä Keski-Euroopan kaltaisten tuhojen pelätään leviävän myös tänne.

Metsänomistajat ovat velvollisia kuljettamaan vaurioituneet ja kirjanpainajan vaivaamat kuuset pois metsästä niin Suomessa, Itävallassa kuin Sloveniassa, jos niiden määrä ylittää tietyn rajan. Yhteistä on myös se, että sorkkaeläimet hillitsevät kaikissa kolmessa maassa intoa istuttaa muita puulajeja kuin kuusta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito