Suomen rantametsien määrä hätkähdyttää: arvaa montako kilometriä niitä on?

Pefc-metsäsertifioinnin uusien kriteerien suojavyöhykevaatimusten myötä Suomessa olisi yli 400 000 hehtaaria rantametsiä jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen piirissä.

Jos pefc-sertifioinnin edellyttämä vesistöjen suojavyöhyke kasvaa viidestä kymmeneen metriin, on vuotuisten hakkuumahdollisuuksien arvioitu vähenevän noin 120 000 kuutiometriä. (Kuvaaja: Sami Karppinen)
Jos pefc-sertifioinnin edellyttämä vesistöjen suojavyöhyke kasvaa viidestä kymmeneen metriin, on vuotuisten hakkuumahdollisuuksien arvioitu vähenevän noin 120 000 kuutiometriä. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Mikäli pefc-metsäsertifioinnin uudet kriteerit hyväksytään, nousee keskimääräinen suojavyöhykkeen leveys vesistöjen rannoilla viidestä keskimäärin vähintään kymmeneen metriin. Tapio Oy:n viime vuonna tekemän pefc-kriteerien vaikuttavuusarvioinnin perusteella muutos tulisi kaksinkertaistamaan suojavyöhykkeen pinta-alan noin 413 000 hehtaariin. Lukemissa on mukana järvien ja lampien lisäksi myös purot.

Uuden kriteeristön edellyttämällä suojakaistalla on puustoa Tapion arvion mukaan yhteensä lähes 36 miljoonaa kuutiota, eli noin puolet Suomen vuotuisesta hakkuumäärästä.

Suojavyöhykkeellä voidaan tehdä poimintahakkuita lehtipuita suosien.

Vaippa maapallon ympäri

Kilometreinä metsäistä rantaa on Suomessa noin 413 000 kilometriä. Jos uusien kriteerien muodostama peitteinen rantametsävyöhyke kierrettäisiin päiväntasaajan kohdalta maapallon ympäri, se kiertäisi planeetan kymmenen kertaa muodostaen päiväntasaajalle sata metriä leveän vaipan.

Jokaista suomalaista kohden metsäistä vesistön rantavyöhykettä on maassamme noin 75 metriä.

Metsänhoito Metsänhoito