Stora Enso myy Venäjän-sahansa paikalliselle johdolle

Kaupalla ei ole olennaista vaikutusta yhtiön tulokseen. Kolmen pakkaustehtaan kohtalo on yhä auki.

Stora Enso on tehnyt sopimuksen kahden Venäjällä sijaitsevan sahansa myymisestä. Kauppaan kuuluvat Stora Enson Nebolchin ja Impilahden sahat sekä sahoille puuta toimittanut puunhankinta.

Sahat ja puunhankintatoiminnot myydään Stora Enson paikalliselle johdolle. Yhtiö ei julkistanut kauppahintaa tai kaupan tarkempia ehtoja.

Kun tarvittavat hyväksynnät on saatu, kaupan odotetaan toteutuvan heinäkuuhun mennessä. Kaupalla ei ole olennaista vaikutusta Stora Enson vuotuiseen liikevaihtoon tai liiketulokseen.

Sahat sijaitsevat Novgorodissa ja Venäjän Karjalassa ja työllistävät noin 330 henkilöä. Niiden vuotuinen kokonaiskapasiteetti on 350 000 kuutiometriä sahatavaraa, josta 55 000 kuutiometriä jatkojalosteita ja lisäksi 65 000 tonnia pellettejä.

Stora Enson Venäjän puunhankinta työllistää noin 170 henkilöä ja hallinnoi noin 370 000 hehtaarin pitkäaikaisia hakkuuoikeuksia vuokra-alueilla.

Yhtiön ensimmäisen neljänneksen tulokseen on kirjattu 70 miljoonan euron arvonalentumistappio.

Stora Enso kertoi maaliskuun alussa lopettavansa kaiken tuotannon ja myynnin Venäjällä toistaiseksi. Yhtiö etsii parhaillaan ratkaisua Venäjän kolmen pakkaustehtaansa tulevaisuudelle.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat