Skandinaavinen metsänhoito saa kannatusta Venäjällä

Haluttomuus investoida kestävään metsänhoitoon selittyy pitkälti Venäjän metsien omistusrakenteella.

Venäläisessä metsäkeskustelussa skandinaavista intensiivistä metsänhoitoa pitävät kestävänä sekä ympäristöjärjestöt että metsäyhtiöt, ilmenee Ambio-tiedelehden Global Forest Environmental Frontier -erikoisnumerossa julkaistusta tutkimuksesta.

Venäläisten ympäristöjärjestöjen ja metsäyhtiöiden yhteinen näkemys skandinaavisen metsänhoidon kestävyydestä on merkille pantavaa, sillä Venäjän rajojen ulkopuolella vastaavaa yhteisnäkemystä ei ole syntynyt. Eurooppalaisessa metsä- ja ympäristöpoliittisessa keskustelussa nykyistä skandinaavista intensiivisen metsänhoidon mallia usein kritisoidaan kestämättömyydestä, luonnon metsävarojen liikakäytöstä sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä.

Tästä johtuen Euroopassa kehitetään vaihtoehtoisia metsänhoidon malleja, kuten metsän jatkuvapeitteistä kasvatusta. Venäläiseen metsäpolitiikan keskusteluun vastaavat uudet avaukset eivät ole toistaiseksi nivoutuneet, Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta selviää.

Venäjällä kestävästä metsänhoidosta käytävän keskustelun ja käytännön metsänhoidon välillä on selkeä ero. Käytännössä metsänhoito on Venäjällä yhä pääosin intensiivistä metsävarojen käyttöä, joka muistuttaa enemmän kaivannaistoimintaa kuin metsätaloutta, tutkimus summaa.

Kannusteet metsänhoitoon puuttuvat

Venäjällä sijaitsee kaksikymmentä prosenttia maailman metsistä, minkä ansiosta maalla olisi mahdollisuus edistää biotaloutta, suojella luonnon monimuotoisuutta sekä estää ilmastonmuutosta maailmanlaajuisesti. Maan kestämättömät metsänhoitokäytännöt, kuten luonnonmetsien laajat avohakkuut, vähentävät tätä potentiaalia ja johtavat metsien tilan heikkenemiseen.

Venäjällä koskemattomia metsämaisemia on jätetty metsätalouden ulkopuolelle markkinoiden vaatimuksesta, mutta kestävän metsänhoidon kehittämiseen hoidetuissa metsissä ei ole kannusteita, tutkimuksessa todetaan.

Venäjällä metsät ovat pitkälti valtion omistamia. Metsäyhtiöille suunnattujen kannusteiden puutetta investoida kestäviin metsänhoitotapoihin valtion omistamissa metsissä voi verrata vuokralaisen haluttomuuteen tehdä kalliita remontteja toisen omistamassa asunnossa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito