Selvitys: Siirtymistä ammattikorkeakoulusta yliopistoon sujuvoitettava

Metsäalan yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä tulisi lisätä, Työtehoseuran tuoreessa selvityksessä ehdotetaan.

Metsäalan yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä tulisi lisätä. Ensimmäiseksi tulisi aloittaa korkeakoulutusasteiden välisten siltaopintojen kehittäminen, niin että siirtyminen ammattikorkeakouluista yliopiston maisteriohjelmiin siirtyminen kävisi sujuvammin, Työtehoseuran tuore selvitys kertoo.

Selvityksen mukaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pitäisi yhdessä kartoittaa, miten ammattikorkeakouluista yliopiston maisteriohjelmiin siirtymistä voisi helpottaa. Tavoitteena olisi tilanne, jossa tieteellisistä opinnoista kiinnostunut metsätalousinsinööriopiskelija voisi tehdä tarvittavista ns. siltaopinnoista mahdollisimman suuren osan ammattikorkeakoulussa.

Näin ala saisi tarvittavia kehittäjiä, joilla on vahvan ammatillinen tausta ja toisaalta tarvittava tieteellinen osaaminen, selvityksen tekijät – johtaja Jyrki Ketola sekä tutkijat Eila Lautanen ja Riitta Kilpeläinen – toteavat.

Yhteistyön lisäämisen suurin este ovat asenteet: toisen organisaation toimintaa ei tunneta ja oppilaitosten välinen kilpailutilanne estää yhteistyön. Eri oppilaitoksissa työskentelevien opettajien tulisikin tutustua toisiinsa ja organisaatioiden toimintatapoihin, jotta yhteistyö saataisiin käyntiin, selvityksessä opastetaan.

Yhteistyön lisäämistä pidetään tarpeellisena hallituksen koulutukseen tekemien leikkausten takia. Huolena on, että leikkausten seurauksena metsäalan koulutus pienenä koulutusalana heikentyy. Se voi johtaa yleisiin maisteri- ja amk-insinööritutkintoihin, joissa valmistuvien metsäosaamisen taso laskee.

Selvityksessä kartoitettiin Itä-Suomen ja Helsingin yliopistojen sekä kaikkien metsätalousinsinöörikoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen henkilöstön näkemyksiä yhteistyöstä. Hankkeen rahoitti Metsämiesten Säätiö.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito