Ruotsin hallitus lupaa väljentää lintudirektiivin tulkintaa

Ruotsin ympäristöministeri kiirehtiä uudistusta, joka vapauttaisi hakkuita suunnittelevat metsänomistajat laskemasta yksittäisiä lintuja.

Ruotsin metsäsektorilla nousi äläkkä, kun maan metsähallinto Skogsstyrelsen julkaisi pari viikkoa sitten uudet, Ruotsia koskevat ohjeet EU:n lajien ja lintujen suojelua koskevien säännösten tulkintaan.

Silloisen, viimeaikaisiin oikeuden velvoittaviin päätöksiin tukeutunut lintudirektiivin tulkintaohje edellytti lajiston suojelun lisäksi jokaisen lintuyksilön suojelua, mikä näytti johtavat pääsemättömiin seurauksiin puunhankinnassa.

Ruotsin metsäteollisuusyritysten etujärjestö Skogsindustrierna arvioi, että lajistonsuojelun ruotsalainen tulkinta aiheuttaisi metsäsektorille useiden miljardien kruunujen menetykset.

”Jos ruotsalaisia lajistonsuojelun säädöksiä sovelletaan kirjaimellisesti, seuraukset ovat kohtuuttomia sekä metsätaloudelle että ajan myötä myös kaikelle muulle maankäytölle”, totesi etujärjestön metsäjohtaja Linda Eriksson Metsälehdelle.

Ruotsin hallitus näyttää reagoivan nopeasti metsäsektorin palautteeseen. Ruotsin valtiollisen televisioyhtiö SVT:n haastattelema ympäristöministeri Annika Strandhäll lupasi kiirehtiä uusia tulkintoja lajiston ja erityisesti linnuston suojelua koskevan direktiivin tulkinnasta. Tarkoitus saada ohjeisto uudistettua jo lähikuukausien aikana.

Lisäksi Ruotsin hallitus antaa Strandhällin mukaan metsä- ja ympäristöhallinnolle tehtäväksi yhdessä linjata, miten metsätaloutta voidaan harjoittaa taloudellisesti kannattavalla tavalla niin, että myös lain määrittämät luonnonsuojelun vaateet voidaan toteuttaa.

Luonto Luonto

Kuvat