Puutuotteiden hiilensidonnasta uusi raportti

Ympäristökeskuksen raportti antaa käytännön ohjeita puuperäisten tuotteiden ilmastovaikutusten arvioimiseen.

Suomen ympäristökeskuksen tuore raportti kertoo, kuinka puupohjaiset tuotteet varastoivat hiiltä sekä miten fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen puupohjaisilla vähentää hiilidioksidipäästöjä.

”Puupohjaisten tuotteiden ilmastovaikutusten arviointi on haastavaa. Puuta käytetään monin eri tavoin, ja siksi siihen liittyy monia oletuksia ja epävarmuuksia. Tämä raportti auttaa ymmärtämään ja ratkomaan näitä haasteita käytännössä”, sanoo Sampo Soimakallio Suomen ympäristökeskuksesta.

Raportti antaa käytännön ohjeita ilmastovaikutusten arvioimiseen sekä tuote- että yritystasolla. Se avaa myös arvioiden rajoitteita ja oletuksia. UPM:n tavoitteena on hyödyntää raporttia ilmastoraportointinsa kehittämisessä ja siihen liittyvien eri tulokulmien systemaattisessa arvioinnissa.

”Tuotteiden hiilijalanjälkeen liittyvä tieto on yhä tärkeämpää. Niihin liittyvät laskentamenetelmät eivät ole kuitenkaan aina selkeästi määriteltyjä, vaikka käytössä on erilaisia kansainvälisiä standardeja. Näin ollen hiilijalanjälkitietojen luotettavuutta voidaan kyseenalaistaa. Tämä raportti painottaakin metodologisen läpinäkyvyyden tärkeyttä”, toteaa Horst Fehrenbach saksalaisesta energia- ja ympäristötutkimusinstituutti IFEU:sta, joka oli raportin toinen laatija.

Raportin oli tilannut ja rahoittanut UPM.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat