Ennakkotieto: Puupolttoaineiden käytössä tehtiin viime vuonna ennätys

Metsähakkeen kulutus nousi lämpö- ja voimalaitoksissa neljänneksellä liki 10 miljoonaan kuutioon.

Lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin viime vuonna ennätysmäärä kiinteitä puupolttoaineita, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennakkotiedoista selviää. Kiinteitä puupolttoaineita kulutus nousi viidenneksellä 23,5 miljoonaan kuutioon, mikä on tilastohistorian suurin määrä.

Kun mukaan lasketaan pientaloissa käytetty polttopuu, kiinteiden puupolttoaineiden kokonaiskäyttö nousi 30,4 miljoonaan kuutioon.

”Turpeen ja fossiilisten polttoaineiden käytön väheneminen on lisännyt uusiutuvan energian kulutusta. Puupolttoaineiden osuus energian kokonaiskulutuksesta on viime vuosina noussut, mikä näkyy nyt merkittävänä kasvuna kiinteiden puupolttoaineiden käytössä”, kertoo yliaktuaari Tuomas Niinistö Lukesta.

Luken mukaan puunpolton kasvua selittää hakkuiden lisääntyminen, jonka seurauksena metsähakkeen tarjonta kasvoi. Samalla lisääntyi metsäteollisuuden poltettavien sivutuotteidenkin määrä.

Pääosa metsähakkeesta pienpuuta

Metsähaketta käytettiin viime vuonna lämpö- ja voimalaitoksissa vajaat 10 miljoonaa kuutiota, mikä on neljänneksen enemmän kuin edellisvuonna. Pientaloissa haketta poltettiin lisäksi noin 600 000 kuutiota.

Metsähaketta tehdään lähinnä pienpuusta, eli karsitusta ja karsimattomasta rangasta sekä kuitupuusta, ja hakkuutähteistä. Viime vuonna hakkeen tekoon käytetiin pienpuuta ennätykselliset 5,8 miljoonaa kuutiota, kolmanneksen enemmän kuin edellisvuonna. Hakkuutähteitä poltettiin 2,7 miljoonaa kuutiota. Lisäksi haketta tehtiin kannoista (300 000 kuutiota) ja järeästä laho- tai pystykuivasta puusta (600 000 kuutiota).

Metsäteollisuuden sivutuote- ja jätepuuta poltettiin 12,6 miljoonaa kuutiota, viidennesksen enemmän kuin edellisvuonna. Sivutuotteista tärkein oli puun kuori, sen osuus poltetusta sivutuotepuusta oli 60 prosenttia eli 7,7 miljoonaa kuutiota.

Eniten kiinteitä puupolttoaineita käytettiin Keski-Suomen maakunnassa (2,4 miljoonaa kuutiota). Metsähaketta poltettiin eniten Uudellamaalla (1,2 miljoonaa kuutiota), sivutuote- ja jätepuuta eniten Etelä-Karjalassa (1,7 miljoonaa kuutiota).

Puukauppa Puukauppa