Puunhinnat jatkavat laskuaan, myös hakkuuaikeissa pudotus

Teollisuuden puuostot lisääntyivät viime viikolla, mutta kuitupuun ja tukin hinnat painuivat edelleen.

Puukaupan vieno positiivinen vire jatkui viime viikolla. Metsäteollisuus ry:n jäsenten ostot yksityismetsistä nousivat lähes 645 000 kuutioon, mikä on noin kymmenen tuhatta kuutiota edellisviikkoa enemmän. Määrä on kuitenkin runsaat 80 000 kuutiota vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Kaikkien ostajien alkuvuoden ostomäärät kohosivat 32,5 miljoonaan kuutioon. Ostomäärissä ollaan noin 700 000 kuutiota edellä viime vuoden vastaavaan ajanjakoon verrattuna. Viime vuonna ostoja tosin verotti alkuvuodesta käydyt teollisuuden työtaistelut.

Hintojen lasku jatkui. Kuitujen ja tukkien hinnat laskivat kaikki viime viikosta. Kuusitukin keskikantohinta kuutiolta oli 69,40 euroa, mäntytukin 66,21 euroa ja koivutukin 58,04 euroa.

Kuusikuidun keskihinta 25,21 oli euroa, koivukuidun 24,64 euroa ja mäntykuidun maksettiin 23,53 euroa kuutiolta.

Myös hakkuuaikomukset laskivat edellisestä viikosta. Viime viikolla Metsäkeskukselle tehtiin metsänkäyttöilmoituksia runsaan 1,5 miljoonan kuution edestä, mikä on noin 400 000 kuutiota edellisviikkoa vähemmän. Eniten suunnitteilla oli mäntykuidun hakkuita. Niitä kaavailtiin yhteensä runsaan 370 000 kuution edestä.

Puukauppa Puukauppa