”Puunhankinnalle Suomesta on kovat tavoitteet tälle ja ensi vuodelle”

Stora Enso sulkee Sunilan sellutehtaan Kotkassa, mutta haluaa silti ostaa enemmän puuta kotimaasta.

Stora Enso aikoo kasvattaa puunhankintamääriään Suomesta. Suunnitelmaan ei ole tullut muutoksia Sunilan sulkemisen eikä toimitusjohtajankaan vaihdon takia.

”Meillä säilyy tarve kasvattaa kotimaan puunhankintaa myös Sunilan tehtaan sulkemisen jälkeen. Olemme entistäkin aktiivisempia Etelä- ja Itä-Suomessa, samoin Pohjois-Suomessa valmistaudumme (Oulun) investoinnin myötä kasvavaan puunkäyttöön”, kertoo Stora Enson metsäjohtaja Janne Partanen.

Stora Enson puunhankintaorganisaatiota on hiljattain laajennettu kattamaan myös Suomen läntisimmät osat.

”Puunhankinta näyttää etenkin nyt kesän jälkeen lähteneen siellä varsin hyvin liikkeelle. Olemme tulleet Länsi-Suomeen pysyvästi”, Partanen sanoo.

Suunnitelmaan kuuluu myös puunhankinnan tehostaminen jo olemassa olevilla hankinta-alueilla, eli Stora Enson ollessa kyseessä, koko Suomessa.

Työ Venäjän tuontipuun korvaamiseksi jatkuu

Kun puuntuonti Venäjältä loppui reilu vuosi sitten, Stora Enso ilmoitti tavoitteekseen korvata Venäjältä aiemmin tuodut kaksi miljoonaa kuutiota kuitupuuta pääosin Suomesta. Venäjän puuntuontia korvaavat ratkaisut on Partasen mukaan tehty, mutta toimenpiteiden toimeenpano vie vielä aikaa.

Uusille puunhankinta-alueille on palkattu uusia omia työntekijöitä, rakennettu yrittäjäverkostoa ja ryhdytty luomaan asiakassuhteita metsänomistajiin.

”Tämä kaikki ottaa aikansa. Puunhankinta on pitkäjänteistä työtä. Työ Venäjän tuontipuun korvaamiseksi jatkuu edelleen”, Partanen sanoo.

Hänen mukaansa Stora Enson konsernitasolla ilmoittamat muutosneuvottelut eivät koske puunhankinnan kenttäorganisaatiota: puunostajia ja operaatioasiantuntijoita.

”Viesti puunmyyjille on, että puulla on hyvä kysyntä. Metsänomistajan näkökulmasta tilanne ei ole ollenkaan huono. Puunhankinnalle Suomesta on kovat tavoitteet tälle ja ensi vuodelle.”

Ajatus, että teollisuus ei tarvitsisi puuta nyt käsillä olevassa huonommassa markkinasuhdanteessa, ei Partasen mukaan pidä paikkaansa. Yhtiö on jo aiemmin ilmoittanut, että ostoslistan kärjessä on kuitupuu.

”Edelleen on hyvä aika tarjota kaupaksi varsinkin kasvatushakkuita ja laittaa metsiä kasvukuntoon”, Partanen sanoo.

Korjattu tekijäksi Valtteri Skyttä 13.12.2023.

Puukauppa Puukauppa