Puukauppakin hiljeni pääsiäisviikolla, hakkuuaikeet putosivat normitasolle

Puunhinnat olivat pääosin nousussa.

Puukauppa hiipui pääsiäisviikolla entisestään. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat puuta yksityismetsistä 329 000 kuutiometriä, mikä on vajaat 20 000 kuutiota vähemmän kuin edellisellä viikolla.

Myös viime vuoden pääsiäisviikosta jäätiin 26 000 kuutiota.

Kantohinnat olivat lähes kauttaaltaan hienoisessa nousussa, ainoat laskijat olivat koivutukki ja kuusipikkutukki.

Kuusitukin keskimääräinen kantohinta oli 66,46 euroa, mäntytukin 62,58 euroa ja koivutukin 45,22 euroa kuutiometriltä.

Mäntykuitupuusta maksettiin keskimäärin 18,05 euroa, kuusikuidusta 20,22 euroa ja koivukuitupuusta 17,72 euroa kuutiolta.

Hankintahinnoista ainoat keskihintojen laskut nähtiin mäntytukissa ja mäntypikkutukissa.

Suomen metsäkeskukseen tehtiin viime viikolla metsänkäyttöilmoituksia yli 1,1 miljoonan kuution edestä, mikä on samaa tasoa kuin aikaisemmin tänä vuonna. Edellisen viikon huippulukemasta jäätiin kuitenkin toista miljoonaa kuutiota.

Puukauppa Puukauppa