Puuenergian käyttö laski viime vuonna

Tilastokeskuksen mukaan energian kokonaiskulutus laski viime vuonna 3 prosenttia 1,3 miljoonaan terajouleen.

Energian kokonaiskulutus laski viime vuonna 3 prosenttia 1,3 miljoonaan terajouleen edellisvuodesta. Tilastokeskuksen mukaan uusiutuvien energialähteiden käyttö nousi kaksi prosenttia lähinnä vesivoiman käytön lisäyksen ansiosta, sen sijaan fossiilisten käyttö väheni 8 prosenttia. Eniten laski kivihiilen käyttö, peräti viidenneksen. Turpeen käyttö kutistui viisi prosenttia.

Kokonaiskulutuksen laskua selittää muun muassa teollisuuden kulutuksen lasku sekä rakennusten lämmityksen väheneminen.

Puupolttoaineet olivat edelleen suurin energialähde, vaikka niiden käyttö laskikin kaksi prosenttia 331 000 terajouleen. Puupolttoaineiden osuus energiankokonaiskulutuksesta kuitenkin nousi 25 prosenttiin.

Suurin nousija oli tuulivoima. Sen käyttö kasvoi 110 prosenttia. Kulutus oli silti vielä melko pientä, reilut 8 000 terajoulea. Vesivoiman kulutus lisääntyi 25 prosenttia.

Puukauppa Puukauppa