PTT:n raportti: Metsäkeskuksen neuvonnasta on hyötyä

Neuvonta antaa tukea varsinkin metsänhoitoon, vapaaehtoiseen suojeluun sekä Metsään.fi-palvelun käyttöön.

Metsäkeskuksesta neuvontaa saaneista metsänomistajista lähes kaikki eli 94 prosenttia pitävät neuvontaa hyödyllisenä, käy ilmi Pellervon taloustutkimuksen raportista. Metsänomistajien mukaan neuvonta antaa tukea varsinkin metsänhoitoon, vapaaehtoiseen suojeluun sekä Metsään.fi-palvelun käyttöön.

Kuitenkin vain 43 prosenttia kyselyyn vastanneista toivoi, että saisi Metsäkeskuksesta neuvontaa jatkossakin.

”On selvää, että jatkossa metsänomistajille pitäisi nykyistä paremmin pystyä kertomaan niin jaksottaisen kuin jatkuvan kasvatuksen menetelmistä. Ja vaikutuksia tulisi kuvata euroina, koska ne on helpompi ymmärtää kuin esimerkiksi kuutiot”, sanoo metsänomistajapalvelujen päällikkö Ilpo Rautio Suomen metsäkeskuksesta.

PTT selvitti Metsäkeskuksen neuvontatyön vaikuttavuutta teemahaastatteluilla ja kyselytutkimuksella, johon vastasi lähes tuhat metsänomistajaa.

Metsänhoito Metsänhoito