PTT: Kysynnän lisääntyminen voi nostaa puukaupat huippulukemiin

Euroopan sahatavaramarkkinoille jää Venäjän ja Valko-Venäjän jäljiltä merkittävä aukko, tutkimuslaitos arvioi.

Ukrainan sodan merkittävimpiä seurauksia Suomen metsäsektorille on puutuonnin loppuminen, tutkimuslaitos PTT arvioi blogissaan. Tänä vuonna usea tekijä – muun muassa massateollisuuden tuotannon lasku – pehmentää tuonnin päättymisen vaikutusta, mutta ensi vuonna puun käyttö lisääntyy.

Puun kysynnän lisääntyminen voi nostaa ensin puukaupat ja siten puunkorjuun suurimmalle ylläpidettävälle hakkuumahdollisuuden tasolle muutamiksi vuosiksi, PTT arvioi.

Miten käy sahainvestointien?

Venäjältä ja Valko-Venäjältä tuotiin viime vuonna 7,5 miljoonaa kuutiota sahatavaraa. Tuonnin loppuminen jättää PTT:n mukaan markkinoille merkittävän aukon.

Sahatavaramarkkinoihin sota vaikuttaa kahdella tapaa. Venäläisen sahatavaran tuonnin päättyminen Eurooppaan lisää suomalaisen sahatavaran kysyntää ja nostaa hintojakin tänä keväänä. Toisaalta sodan seurauksena rakennusmateriaalien hinnat kohoavat ja niiden saatavuus heikkenee. Tämä vähentää rakentamista ja sahatavaran kysyntää kesästä ja syksystä alkaen.

Mahdollista on, että sahatavaran kysynnän heikentyessä vanhempia ja pienempiä sahoja voidaan päätyä sulkemaan.

Parhaillaan Suomessa ja Euroopassa on vireillä useita sahainvestointeja. PTT:n mukaan vielä on liian aikaista arvioida, miten sota näihin investointeihin vaikuttaa. Selvää kuitenkin on, että investointien budjetit ylittyvät rakentamisen kallistuessa.

Lehtisellusta havuselluun?

Sota vaikuttaa myös selluntuotantoon, sillä Venäjältä on tuotu useita miljoonia kuutioita lehtikuitua. Koivukuitua on nyt hankittava muualta, mutta mahdollista on myös, että koivusellun tuotantolinjoja muunnetaan havusellun tuotantoon.

Venäjälle on viety kartonkia noin 300 000 tonnia vuodessa. Sille on löydettävä uusi osoite. Tämän ei pitäisi olla ylivoimaista, sillä kartongilla on hyvä kysyntä.

Puukauppa Puukauppa