PTT listasi metsätalouden tärkeimmät ilmastotoimet

PTT uskoo löytäneensä keinot, joilla maankäyttösektorin ilmastotavoitteet saavutetaan ­– ja enemmänkin.

Lisää turvemetsien tuhkalannoitusta ja kangasmetsien kasvatuslannoitusta, kunnostusojitukset pois rehevien korpien ja karujen rämeiden harvennushakkuista, kiertoaikoja pitemmiksi sekä lisää joutoalueiden ja turvepeltojen metsitystä.

Siinä Pellervon taloustutkimus PTT:n tuoreen raportin mukaan tärkeimmät metsätalouden ilmastotoimenpiteet. Raportti on osa maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelutyötä.

Raportissa arvioitiin yhteensä 27 maankäytön sekä maa- ja metsätalouden eri toimenpidettä ilmastovaikuttavuuden, kustannusvaikuttavuuden sekä hyväksyttävyyden osalta.

”Nyt tehdyssä arvioinnissa löydettiin yhteensä 10 käyttökelpoista maankäyttösektorin ilmastotoimenpidettä, jotka ovat kustannusten, ilmastollisten vaikutusten ja yhteiskunnan sekä maanomistajien kannalta hyväksyttäviä”, kertoo vanhempi metsäekonomisti Jani Laturi.

Kärkikymmenikön toimenpiteistä neljä kohdistuu metsätalouteen, viisi maankäyttöön ja yksi maatalouteen. Niillä voitaisiin saavuttaa noin 5,2 miljoonan hiilidioksiditonnin vuotuiset vähennykset vuonna 2035. Se ylittäisi ilmastosuunnitelman tavoitteen 73 prosentilla.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma on määrä laatia maa- ja metsätalousministeriössä tämän vuoden kuluessa. Siinä määritetään ne keinot, joilla vähennetään sektorin ilmastopäästöjä sekä vahvistetaan hiilinieluja ja -varastoja. Suunnitelmaluonnos on paraikaa lausuntokierroksella.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito