PTT: Hakkuu nousevat yli 60 miljoonan kuution

Vuotuisissa hakkuissa päästään ensi kertaa yli 60 miljoonan kuution, tutkimuslaitos ennustaa.

Kotimaisen puun käyttö nousee metsäteollisuuden investointien myötä ennätystasolle, PTT ennakoi tuoreessa metsäsektorin ennusteessaan. Tänä vuonna hakkuumäärä nousee 61 miljoonaan kuutioon, ja ensi vuonna kasvua kertyy vielä 2-4 prosenttia. Suomessa ei ole koskaan aiemmin hakattu yli 60 miljoonaa kuutiota vuodessa.

Myös puukaupassa tahti kiihtyy. Tänä vuonna pystykauppakertymä nousee viimevuotisesta peräti 12-15 prosenttia, hankintakaupat kasvavat viidenneksellä.

Ensi vuonna kaupat lisääntyvät 4-8 prosenttia. Etenkin kuitupuun kysyntä kasvaa uusien investointien takia, mikä lisää myös tukkileimikoiden menekkiä. Harvennuskohteilla ja kuusitukkileimikoilla on kysyntää.

Puun kokonaiskäyttö nousee ensi vuonna 68 miljoonaan. Vaikka kotimaan hakkuut ovatkin ennätystasolla, kokonaiskäytössä ei olla vielä lamaa edeltävissä huippulukemissa. Esimerkiksi vuonna 2007 käyttö oli 76 miljoonaa kuutiota. Ero selittyy puun tuonnilla, ennen lamaa tuontipuuta tuli tuplasti enemmän kuin nykyisin. Tänä vuonna puuta tuodaan noin 8 miljoonaa kuutiota, ensi vuonna korkeintaan muutaman prosentin enemmän.

Puun hintoihin ei ole PTT:n mukaan luvassa suuria muutoksia. Tänä vuonna mäntytukin vuotuinen keskihinta on hieman heikentynyt viimevuodesta, kuusitukin hinta sen sijaan nousee, mutta korkeintaan vain prosentin. Kuitupuun hinta pysyttelee edellisvuoden tasolla.

Ensi vuonna mäntytukin hinta noussee 0-2 prosenttia, kuusitukin 1-2 prosenttia ja kuitupuun 0-2 prosenttia kuluvan vuoden keskihinnasta. Mäntytukin nousua loiventaa runsas tarjontapotentiaali, jahka männyn kysyntä taas lisääntyy.

Yksityismetsien nimelliset puunmyyntitulot nousevat tänä vuonna 1,77 miljardiin euroon. Ensi vuonna nousua tulee kasvavien hakkuumäärien ja hintojen ansiosta muutama prosentti ja tulot nousevat yli 1,8 miljardin euron.

METSÄLEHTI

Puukauppa Puukauppa