Pirkanmaa on metsien käytössä ykkönen

Tärkeintä metsäbiotalous on Etelä-Karjalan taloudelle, vähiten metsillä on merkitystä Varsinais-Suomessa.

Pirkanmaa on Suomen metsäbiotalouden kärkimaakunta. Näin kertoo Tapion ja Tilastokeskuksen tuore selvitys, joka vertailee Suomen maakuntien metsäbiotaloutta vuosien 2011–2013 tilastojen perusteella.

Pirkanmaa asettuu kahden kärkimaakunnan joukkoon kaikilla vertailussa käytetyillä mittareilla: niin metsäbiotalouden tuotoksen, arvonlisän, investointien kuin työllisten määrissä.

Pirkanmaalla on monipuolisesti metsäteollisuuden tuotantolaitoksia, niin paperi- ja kartonkitehtaita kuin suuria sahoja. Metsäteollisuuden lisäksi metsänhoito ja muu metsätalous tuottavat Pirkanmaalla vuosittain runsaasti euroja.

Biotalous on uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä ravinnoksi, energiaksi, tuotteiksi ja palveluiksi. Metsäbiotalous on puolestaan biotalouden osa, joka käyttää uusiutuvaa metsäbiomassaa, kuten runkopuuta ja marjoja, sekä metsäaineista syntyviä teollisia sivuvirtoja.

Metsäbiotalouteen laskettiin selvityksessä muun muassa metsänhoito, puunkorjuu, keruutuotteet, puutuotteiden valmistus, massan ja paperin tuotanto sekä painaminen. Metsäbiotalouden tuotoksesta 85 prosenttia tulee massa-, paperi- ja puutuotteista eli metsäteollisuudesta.

Keski-Suomi tuottaa puuenergiaa

Metsäbiotalous jakautuu Suomessa karkeasti ottaen kahtia. Toisissa maakunnissa on paljon metsäteollisuuden laitoksia ja ne imevät puuta myös ympäröiviltä alueilta. Toiset maakunnat taas toimivat selkeämmin puun tuottajina, jolloin metsätaloudella on keskimääräistä suurempi rooli maakunnan metsäbiotalouden kokonaistuotoksessa.

Riippuvaisin metsäbiotalouden tuomista euroista on massa- ja paperimaakunta Etelä-Karjala. Vähiten taloudellista merkitystä metsillä on Varsinais-Suomelle.

Suurinta metsäbiotalouden tuotos on hieman yllättäen Uudellamaalla. Tähän vaikuttavat metsäyritysten ja -organisaatioiden sijoittuminen pääkaupunkiseudulle sekä painotoiminnan keskittyminen Uudellemaalle.

Selvityksessä tutkittiin ensimmäistä kertaa laaja-alaisesti eri maakuntien eroja markkinoille päätyvän puuenergian tuottajina. Merkittävin puu-energian tuottaja on Keski-Suomi. Markkinoille päätyvää metsäenergiaa syntyy paljon myös Satakunnassa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa.

Vertailuun käytetyt tilastot ovat muutaman vuoden takaa, joten nyt käynnissä oleva metsäteollisuuden investointibuumi nostaa metsäbiotalouden asemaa entisestään monissa maakunnissa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito