Petoeläimet aiheuttavat isoja tappioita poronhoidolle

Huomattava osa eläintappioista jää toteamatta, koska esimerkiksi kesäaikana tapahtuneita vahinkoja on erittäin vaikea todeta, tuoreesta tutkimuksesta selviää.

Petoeläimet aiheuttavat merkittäviä tappiota poronhoidolle, tuore selvitys kertoo. Petojen aiheuttamia esiintyi ”hyvin merkittävästi” kahdeksan paliskunnan alueella ja ”merkittävästi” 19 paliskunnan alueella. Hyvin merkittävä tappio tarkoittaa yli kuutta tapettua poroa sataa eloporoa kohden.

Selvityksen mukaan eri petoeläinlajien merkitys poronhoidon eläintappioihin ja tuottavuuteen vaihteli alueittain ja vuosittain. Ahma ja maakotka aiheuttivat eniten tappioita pohjoisissa paliskunnissa, muulla poronhoitoalueella kaikki suurpedot vaihtelevasti.

”Huomattava osa eläintappioista jää toteamatta, koska esimerkiksi kesäaikana tapahtuneita vahinkoja on erittäin vaikea todeta”, erikoistutkija Jouko Kumpula Luonnonvarakeskuksesta toteaa.

Luonnonvarakeskus ja Helsingin yliopisto tutkivat vuosina 2013–2016 petoeläinten aiheuttamien tappioiden vaikutuksia poronhoidon tuottavuuteen, tuloihin ja taloudelliseen kestävyyteen.

Kommentit (1)

  1. Anton Chigurh

    Poronhoitoalue (13 miljoonaa hehtaaria) tuottaa poronlihaa 1,5 miljoonaa kiloa. Saman määrän kuin 1500 hehtaarin viljat sianlihaa.

    Porotalous tuottaa yhteiskunnalle ainakin miljardin tappiot vuodessa.

Luonto Luonto

Kuvat