Perintö- ja lahjaveroa kevennetään

Hallitus esittää verojen kevennystä veroasteikkojen kaikissa portaissa, lainmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Perintö- ja lahjaverotus kevenee, hallitus esittää verojen kevennystä veroasteikkojen kaikissa portaissa. Lainmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Kevennykset painotetaan ensimmäisen veroluokan lahjoihin sukupolvenvaihdosten edistämiseksi. Ensimmäisen veroluokan lahjaveroasteikon alaraja korotetaan 4 000 eurosta 5 000 euroon, seuraavien portaiden alarajat 17 000 eurosta 25 000 euroon ja 50 000 eurosta 55 000 euroon.

Ensimmäisen veroluokan perintöveroprosentteja alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä jokaisessa portaassa. Toisen veroluokan portaat asetetaan ensimmäisen veroluokan portaita vastaaviksi ja veroprosentteja alennetaan kahdella—neljällä prosenttiyksiköllä.

METSÄLEHTI

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut