PEFC kieltää puun tuonnin Venäjältä ja Valko-Venäjältä

FSC-sertifiointijärjestelmä ei ole tehnyt samanlaista päätöstä, mutta keskustelee parhaillaan tilanteesta.

Kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä PEFC on linjannut, että Venäjältä ja Valko-Venäjältä peräisin oleva puu ja puuperäiset materiaalit ovat konfliktipuuta. Näin yritysten tulee päivittää PEFC-vaatimusten edellyttämät riskiarvioinnit ja pidättyä konfliktipuun vastaanottamisesta.

FSC-sertifiointijärjestelmä ei ainakaan vielä ole tehnyt samanlaista päätöstä, mutta keskustelee parhaillaan Ukrainan ja Venäjän tilanteesta. FSC kertoo antavansa lausunnon lähitulevaisuudessa.

Alkuperäsertifikaatin piiriin ennen 2. maaliskuuta tulleen puun käyttöön PEFC:n päätös ei vaikuta. Nyt tehty linjaus konfliktipuusta on voimassa aluksi kuusi kuukautta. PEFC tekee tarvittaessa uusia päätöksiä.

Päätöksellään PEFC tukee YK:n yleiskokouksen päätöslauselmaa, jossa vaaditaan Venäjää ja Valko-Venäjää lopettamaan laiton voimankäyttö ja vetäytymään välittömästi Ukrainasta.

Kansainvälinen PEFC-järjestö on tarjonnut apuaan Ukrainan PEFC-organisaatiolle. PEFC Suomi ja muut kansalliset jäsenorganisaatiot ovat ilmaisseet tukensa sisarorganisaatiolleen Ukrainassa.

PEFC:n alkuperäsertifiointijärjestelmän piirissä on yli 20 000 yritystä maailmassa ja niiden tuotantolaitosta yhteensä yli 70 maassa. Suomen metsistä yli 90 prosenttia on PEFC-sertifioitu.

Puukauppa Puukauppa