Nokia perusti suojelualueet Kuusamoon ja Siuntioon, ”osa pitkää luonnonsuojelun jatkumoa”

Yhtiöllä on nyt kuusi suojelualuetta, yhteensä 241 hehtaaria.

Kitkajoen-Arvungin -suojelualue
Uudella suojelualueella on noin puolitoista kilometriä Kitkajoen rantaa. (Kuva: Jussi Isoaho)

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on perustanut suojelualueen Kuusamoon, Kitkajoen rannalla teknologiayhtiö Nokian omistamille maille. Alue suojeltiin Nokian hakemuksesta.

Perustettu Kitkajoki-Arvungin suojelualue sijaitsee Kitkajoen etelärannalla. Alueella on kokoa 71 hehtaaria, mutta se on kokoaan suurempi, koska se yhdistää Nokian aiemmin perustaman luonnonsuojelualueen sekä läheiset valtion metsätalousalueista suojeluun siirretyt alueet. Näin muodostuu vajaan 140 hehtaarin kokoinen suojelukokonaisuus. Lisäksi samalla kohdin joen toisella puolella sijaitsee pääosa Harjusuo-Laurinkorven Natura-alueesta.

Uudella suojelualueella on noin puolitoista kilometriä Kitkajoen rantaa, joka on tällä kohdin maisemallisesti arvokasta harjumetsää. Suojelualueen keskellä sijaitsee Arvunki-järvi ja alueella virtaa pari luonnontilaista puroa. Alueen metsät ovat olleet talouskäytön ulkopuolella kymmeniä vuosia.

Lisäksi Nokia perusti Uudellemaalle, Siuntion kunnan alueelle reilun 14 hehtaarin suuruinen suojelualueen. Siuntion kohde on kallio- ja kangasmetsien mosaiikki, jota monipuolistaa jyrkänteet sekä pienialainen lehto.

”Nyt suojeltavat alueet ovat meille osa pitkää luonnonsuojelun jatkumoa, jonka ensimmäiset askeleet otettiin jo 40 vuotta sitten Båtvikin lahden saarten suojelulla Siuntiossa”, sanoo Jussi Isoaho, ympäristöasiantuntija Nokiasta.

Tehtyjen suojelupäätösten seurauksena Nokian suojelualueiden määrä nousee kuuteen erilliseen alueeseen, joiden yhteispinta-ala on 241 hehtaaria.

Luonto Luonto

Kuvat