Myyräkannan kasvu haittaa telkkiä

Telkkien pesätappiot kasvavat, kun myyräkanta vahvistuu, Luonnonvarakeskuksen tuoreessa tutkimuksessa todetaan.

Telkkien pesätappiot kasvavat, kun myyräkanta vahvistuu, Luonnonvarakeskuksen tuoreessa tutkimuksessa todetaan.

Telkän pahin luontainen vihollinen on näätä, joka on tehokas kolopesien ryöstäjä. Tiheä myyräkanta voi ylläpitää runsasta näätäkantaa ja auttaa etenkin nuoria näätiä selviämään talvesta. Keväällä runsas näätäkanta tietää pesätappiota telkille, sillä näädät ryöstävät telkänpesiä riippumatta siitä, onko myyriä paljon vai ei.

Sen sijaan esimerkiksi metsäkanalintujen pesinnät onnistuvat usein hyvin tiheiden pienjyrsijäkantojen ansiosta, jolloin pienpetojen saalistus kohdistuu jyrsijöihin. Mutta kun jyrsijäkannat romahtavat, silloin niitä saalistaneet pedot ryhtyvät saalistamaan lintujen poikasia.

METSÄLEHTI

Luonto Luonto

Kuvat