MTK: Suomen torjuttava EU:n kestävän rahoituksen kriteerit

Taksonomiakriteerit lisäisivät MTK:n mukaan metsänomistajia koskevaa byrokratiaa merkittävästi.

MTK:n vaatii Suomea äänestämään EU:n kestävän rahoituksen ilmastokriteerejä vastaan. Etujärjestön mukaan EU-komission esittämät ja parlamentin jo kerran hyväksymät ns. taksonomiakriteerit ovat käytännön elämälle vieraita.

”Kriteerejä ei voi hienosäätämällä korjata, vaan työ on aloitettava alusta”, MTK vaatii.

MTK:n mukaan pahimmassa tapauksessa suomalaisilta kestävän metsätalouden ohjeiden mukaisesti hoidetuilta metsiltä häviäisi taloudellinen käyttö.

”Metsien käsittelyä koskevat kriteerit komission taksonomian säädöksissä ovat vaikeasti ymmärrettäviä, tulkinnanvaraisia ja hyvin yksityiskohtaisia. Kriteerit ovat käytännössä toteuttamiskelvottomia tilatasolla”, sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Esimerkiksi jokaisen metsänomistajan pitäisi tehdä yksityiskohtainen metsänhoitosuunnitelma sekä ilmastohyötyanalyysi seuraavalle kolmellekymmenelle vuodelle sekä pitkälle aikavälille.

Ehdotukseen liittyy myös pakollinen kolmannen osapuolen tarkastus ensin kahden ja sitten 10 vuoden välein.

Kestävän rahoituksen taksonomian tavoitteena on kytkeä yhteen yritysten rahoitus ja EU:n ilmastotavoitteiden toimeenpano. Toisin sanoen mitä ilmastoystävällisempi investointikohde, sen helpommin siihen olisi saatavissa rahoitusta.

EU-jäsenmaat voivat enää vain hyväksyä tai hylätä kriteeristön. MTK:n mukaan Suomen tulee ehdottomasti vastustaa taksonomiasäädöstä ja kerätä riittävä tuki muilta jäsenmaita.

Kommentit (1)

  1. Panu

    En kaipaa EU-rahaa metsääni. Onko asia sillä selvä?

Metsänomistus Metsänomistus