MTK: Hakkuiden rajoittamiselle ei perusteita varsinkaan yksityismetsissä

MTK on päivittänyt metsäpolittiiset ilmastokeinonsa.

Hakkuiden rajoittamiseen on heikot ilmastoperusteet, MTK linjaa. Rajoittamista on esitetty ratkaisuksi hiilinielujen ja -varastojen kasvattamiseen. MTK muistuttaa ilmastokestävän metsänhoidon päivitetyssä rautalankamallissaan, ettei metsien hiilinielu- ja varastoa voida kuitenkaan pitkään kasvattaa hakkuita rajoittamalla. Puuntuotannollisesti yli-ikäisissä metsissä riski nielun tyrehtymisestä ja hiilivaraston purkautumisesta kasvaa.

Lisäksi uudistushakkuiden vähentäminen vähentäisi puurakentamisen mahdollisuuksia. Harvennusten rajoittaminen taas lisäisi hoitorästejä, joten samalla menetettäisiin tulevia hakkuumahdollisuuksia.

”Hakkuiden rajoittamiselle varsinkaan yksityismetsissä ei ole perusteita. Kaikkien vastuulla on kuitenkin metsänhoidon laatuloikka”, MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola korostaa tiedotteessa.

Suometsissä kannattaa pohtia jatkuvaa kasvatusta

Ratkaisuja haettaessa vähemmälle huomiolle on jäänyt metsänhoito, MTK toteaa. Metsien hoitoa voidaan edelleen lisätä ja siten tehostaa hiilen sidontaa.

”Panostukset metsänhoitoon kannattavat aina. Viime aikojen saadut vastaukset metsänomistajakyselyn suunnalta lupaavat hyvää, sillä metsänomistajien tavoitteet ovat muuttuneet aktiivisemman metsänhoidon suuntaan. Metsänomistajat suunnittelevatkin investoivansa metsänhoitoon aiempaa enemmän”, Mäki-Hakola kertoo.

MTK:n mukaan etenkin turvemaita tulee tarkastella huolellisesti ilmastotoimissa. Suomessa soiden ojituksessa on tehty virheitä. Heikoimmin tuottavat suometsät onkin viisainta jättää ennallistumaan tai ennallistaa ne aktiivisesti. Sen sijaan hyvässä kasvukunnossa olevien soiden metsätalouskäyttö on ilmastollekin hyödyllistä, järjestö arvioi.

Suometsissä kannattaa pohtia esimerkiksi jatkuvan kasvatuksen edellytyksiä, tuhkalannoituksia ja ojien syvyyksiä.

Muutoin metsien kasvua ja hiilen sidontaa voi parantaa tutuilla metsänhoitotöillä, muun muassa taimikonhoidolla, lannoituksella ja jalostetuilla siemenillä.

Fossiilisista päästävä eroon

MTK:n mukaan Euroopassa on kuitenkin tunnustettava, että metsien hiilinielujen jatkuvaan kasvattamiseen perustuva ilmastopolitiikka ei ole mahdollista. Fossiilisista energialähteistä on päästävä eroon ja korvattava niitä uusiutuvilla.

Metsien hiilivarastoa voidaan edelleen lisätä ja samalla kasvattaa metsien käyttöä. Tämä edellyttää poliittisia päätöksiä, joilla kannustetaan oikea-aikaiseen metsien hoitoon.

Metsänhoito Metsänhoito