Montinutralle kahden miljoonan euron rahoitus

Yhtiö jalostaa sahanpurusta biokemikaaleja ja valmistelee demotehdasta Vilppulan sahan yhteyteen.

Montinutra Oy on kerännyt kahden miljoonan euron rahoituksen Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Springiltä sekä joukolta yksityisiä sijoittajia. Rahoitus koostuu sekä osakeannista että oman pääoman ehtoisesta lainasta.

Montinutra uuttaa kuusen sahanpurusta, kuoresta ja vanerinvalmistuksen tähteistä hemiselluloosaa ja ligniiniä, ja valmistaa biokemikaaleja, jotka korvaavat fossiilisia raaka-aineita esimerkiksi kemian- ja kosmetiikkateollisuudessa.

Tuotanto perustuu kuumavesiuuttoon ilman liuotinkemikaaleja. Lämpöenergia ja prosessivesi kierrätetään ja prosessin hiilijalanjälki on pieni.

Rahoituksella Montinutra kiihdyttää kansainvälistymistään, suunnittelee teollisen mittakaavan laitoksen rakentamista sekä tuo markkinoille uusia tuotteita.

“Mahdollistamme hemiselluloosan ja ligniinin aiempaa laajemman hyödyntämisen kehittämällä niistä biokemikaaleja. Näin tuomme aiemmin aliarvostetut metsäteollisuuden sivuvirrat laajempaan käyttöön ja moninkertaistamme puuraaka-aineen arvon”, Montinutran toimitusjohtaja Jaakko Pajunen sanoo.

Vilppulan laitos perussuunnitteluvaiheessa

Montinutra suunnittelee parhaillaan noin 20 miljoonan euron investointia demolaitokseen Metsä Groupin Vilppulan saha yhteyteen. Parhaillaan on menossa laitoksen perussuunnittelu. Investointipäätöksen ajankohtaa ei ole vahvistettu, mutta laitos on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2026.

Montinutralla on jo Turussa pilottilaitos, jolla testataan prosessin toimivuutta, mutta ei varsinaisesti tavoitella kaupallista toimintaa.

Montinutra on perustettu 2018 ja sen omistavat Metsä Spring sekä joukko yksityishenkilöitä ja heidän sijoitusyhtiöitään.

Yrityksen tämän vuoden liikevaihdon odotetaan olevan alle 100 000 euroa. Tavoitteena on sadan miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2035 mennessä.

Puukauppa Puukauppa