Metsävaratietoja koskeva lakiesitys etenee syksyllä eduskuntaan

Uudesta Avoin tieto -palvelusta voisi nähdä hilamuotoiset metsävaratiedot, mutta ei metsänomistajan henkilötietoja.

Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmää koskevaa lakia halutaan muuttaa siten, että metsävaratietojen luovuttaminen olisi mahdollista ilman henkilötietojen luovuttamista. Hallitus antaa lakimuutoksen esityksen eduskunnan käsiteltäväksi syysistuntokauden alkupuolella.

Metsävaratietojen luovutus aiotaan toteuttaa Metsään.fi-brändin alla uudessa Avoin tieto -palvelussa. Siellä kenen tahansa nähtävillä olisivat hilamuotoiset metsävaratiedot, monimuotoisuutta kuvaavat tiedot, metsänkäyttöilmoitusten toimenpiteiden tiedot ja rahoituslakien toimenpiteiden tiedot.

Kuviokohtaiset metsävaratiedot saisi vain pyydettäessä. Tietoja ei voisi pyytää henkilön nimen tai tilatunnuksen perusteella. Lisäksi tietopyynnöt rajattaisiin tietylle maantieteelliselle alueelle, esimerkiksi kunnalle.

Metsänomistajien nimiä, yhteystietoja, tilan rajoja, metsän euromääräisiä tietoja tai kiinteistötunnuksia ei luovutettaisi avoimen metsävaratiedon yhteydessä.

Metsävaratietoja koskevaa lakia muutetaan, koska Euroopan komissio on vaatinut Suomea julkistamaan julkiset ympäristötiedot. Lisäksi taustalla on hallituksen tavoite tehostaa metsävaratietojen käyttöä.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut