Metsäteollisuus: Komission ehdotus metsien monitoroinnista on huolestuttava

Komission mukaan uusi asetus korjaisi puutteet Euroopan metsiä koskevissa tiedoissa.

Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksensa metsätiedon keräämisestä EU:ssa. Metsäteollisuus ry pitää metsätiedon keruujärjestelmän kehittämistä tärkeänä. Arveluttavaa kuitenkin on, että komission esityksessä tietojen raportointi viedään hyvin yksityiskohtaiselle tasolle.

”Ehdotus on huolestuttava ja herättää kysymyksen asetuksen todellisesta tarkoituksesta. Mihin tarkoitukseen komissio tarvitsee näin yksityiskohtaista tietoa jäsenvaltioiden metsistä”, sanoo Metsäteollisuus ry:n kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö Maija Rantamäki tiedotteessa.

Viime viikolla MTK ehti jo arvostelemaan asetusta voimakkaasti. Metsäjohtaja Marko Mäki-Hakolan mielestä komission esitys oli ”röyhkeä”.

Inventointia kyseenalaistetaan

Asetusehdotuksessa asetetaan tiedonkeruulle säännöt. Lisäksi siinä kannustetaan jäsenmaita tekemään vapaaehtoisia, pitkän aikavälin metsäsuunnitelmia. Mukana on myös esitys komission mittavasta toimivallasta antaa säädöksiä asian tiimoilta.

Metsäteollisuuden mukaan jatkoneuvotteluissa on varmistettava kansallisen metsätiedon keruu valtakunnan metsien inventointia hyödyntäen. Asetuksen tulee myös pysyä metsien monitoroinnissa. Ehdotus pitkän aikavälin metsäsuunnitelmien ohjaamisesta EU-tasolta on kyseenalaistettava.

”Suomella on menestyksekäs perinne valtakunnan metsien inventoinnista. Nyt tätä kansallisen tiedonkeruun roolia kyseenalaistetaan EU:n toimesta”, Rantamäki sanoo.

Asetusehdotus menee seuraavaksi parlamentin ja neuvoston käsittelyyn. Metsäteollisuuden mukaan on todennäköistä, että asetuksen käsittely ei kuitenkaan valmistu ennen ensi kesän europarlamenttivaaleja.

Komissio: Ehdotus korjaa puutteita ja auttaa päättäjiä

Komission mukaan uusi asetus korjaisi puutteet Euroopan metsiä koskevissa tiedoissa. Samalla luotaisiin kattava metsätietopohja, jotta jäsenvaltiot, metsänomistajat ja muut toimijat voisivat reagoida paremmin metsiin kohdistuviin kasvaviin paineisiin ja vahvistaa metsien häiriönsietokykyä.

Parempi metsien seuranta mahdollistaisi toimet, joilla metsistä saadaan vastustuskykyisempiä erilaisten tuhojen varalta. Lisäksi mahdollistetaan uudet liiketoimintamallit ja tuetaan sovitun EU:n lainsäädännön noudattamista.

Metsien seurantakehys mahdollistaisi oikea-aikaisten ja vertailukelpoisten metsätietojen keräämisen ja jakamisen. Kehys perustuisi nykyisiin kansallisiin toimiin, mutta se tarjoaisi ketterämpää tietoa päättäjille. Nykyiset tiedot metsien tilasta sekä metsävarojen ja -palvelujen käytöstä ovat hajanaisia ja puutteellisia, komissio arvioi. Tiedot ovat usein vanhentuneita ja ne tuotetaan erilaisia määritelmiä käyttäen.

Seurantakehys auttaisikin luomaan yhdennetyn metsähallinnon varmistamalla jäsenvaltioiden välisen yhteistyön. Lisäksi se kannustaisi jäsenmaita laatimaan pitkän aikavälin metsäsuunnitelmia, joissa otetaan huomioon kaikki asiaankuuluvat poliittiset ulottuvuudet ja metsien monikäyttöisyys. Uusia suoria hallinnollisia vaatimuksia yrityksille ja metsänomistajille ehdotuksessa ei oteta käyttöön, komissio vakuuttaa.

Kommentit (1)

  1. Meillä VMI on aivan riittävä inventointityökalu. Lukekoot komissiossa siitä haluamansa tiedot.

    Kansalaisena harmittaa, että poliitikkomme ja virkamiehemme ovat aina valmiita hyppäämään kun Brysselissä napsautetaan. Jämäkkyys ja hyvä itsetunto näyttää puuttuvan.

    Maan käyttö on kansallinen asia ja sen mukaan pitäisi itsevarmasti ja topakasti toimia joka tilanteessa, ja kannustaa muitakin maita toimimaan niin.

    Jos itsevarma ja kansallisia toimia puolustava asenne olisi edes kolmella maalla, yltiöholhoavat asenteet komissiossa varmasti laantuisivat.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut