Metsäpeurakanta päässyt hiipumaan, nyt kantaa halutaan vahvistaa

Uudessa metsäpeurakannan hoitosuunnitelmassa korostuvat suojelutarpeet.

Maa- ja metsätalousministeriö on päivittänyt metsäpeurakannan hoitosuunnitelman. Päätavoitteina on metsäpeurakannan säilyminen suotuisalla tasolla ja kannan vahvistuminen.

Tällä hetkellä Suomessa on metsäpeuroja Riistakeskuksen mukaan noin 2 200. Niistä 1 500 Suomenselällä ja runsaat 700 Kainuussa. Lisäksi Ähtärissä on pieni osakanta. Hoitosuunnitelmassa linjataan, että  Kainuun osakannan kehityssuunta on saatava kasvavaksi, eikä Suomenselän osakanta saa pienentyä. Pitkällä tähtäimellä Suomenselän ja Kainuun osakantojen tulisi yhdistyä.

Hoitosuunnitelmassa esitetään joukko toimenpiteitä metsäpeuran kantojen vahvistamiseksi, perimän turvaamiseksi ja elinympäristöjen turvaamiseksi. Lisäksi tarkoitus on selvittää muun muassa tuulivoimarakentamisen ja käytön vaikutuksia metsäpeuroihin.

”Metsäpeura on arvokas alkuperäislaji ja suomalaiset suhtautuvat siihen myönteisesti. Laji on kuitenkin päässyt aikoinaan hiipumaan, joten hoitosuunnitelmassa korostuvat erityisesti suojelulliset tarpeet”, kertoo erätalousneuvos Vesa Ruusila maa- ja metsätalousministeriöstä tiedotteessa.

Suunnitelmassa todetaan, ettei metsäpeuraan liity yhteiskunnassa samanlaista voimakasta näkökulmien eroavaisuutta kuin esimerkiksi hirvikannan hoitoon. Kansalaiset ja eri sidosryhmätahot suhtautuvat lajiin myönteisesti ja yhä useammin suojelullisesta näkökulmasta.

Tavoitteena on, että metsäpeuraa voitaisiin kestävästi hyödyntää myös riistalajina suotuisan suojelutason vaarantumatta.

 

Luonto Luonto

Kuvat