Metsänvuokrasopimuksessa voisi sopia myös vahinkojen ilmoittamisesta ja luonnonhoidosta

Etenkin kauempana asuville metsänomistajille metsästysseuran kautta tuleva tieto esimerkiksi tilan tuhoista on arvostettua, Metsästäjäliitosta todetaan.

Metsänvuokrasopimuksessa voidaan metsästysoikeuden vastikkeena voidaan sopia laajemmasta yhteistyöstä seuran ja maanomistajan välillä, Suomen metsästäjäliitto ehdottaa.

Metsästäjät voivat sitoutua esimerkiksi raportoimaan maanomistajalle metsävahinkojen lisäksi hyönteis- tai tievaurioista. Myös ympäristövahinkojen tai vieraslajikasvien ilmoittamisesta voidaan sopia.

Sopimukseen voidaan lisätä myös kohtia, jotka liittyvät alueella tehtävään luonnonhoitoon: metsästysseura voi tehdä riistalaskentoja, sijoittaa nuolukiviä tai poistaa alueelta vieraslajeja, kuten minkkiä ja supikoiraa.

”Koska metsästäjät viettävät satoja tunteja metsässä liikkuen, he havaitsevat metsissä hirvituhoja ja muita vahinkoja, joista merkittävämmät tuoreet tapaukset on yleensä tapana ilmoittaa maanomistajalle. Etenkin kauempana asuville metsänomistajille, yhtiöt mukaan lukien, tämä metsästysseuran kautta tuleva tieto on hyvin arvostettua”, sanoo Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius.

Valtaosa yksityisistä metsänomistajista on vuokrannut maidensa metsästysoikeuden paikalliselle metsästysseuralle. Vuokran vastikkeena on harvemmin raha. Yleensä metsästysseurat ovat paikallisyhteisöjä ja voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä, eikä niillä useinkaan ole käytössä suuria varoja, liitto toteaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito