Metsänhoitoyhdistyksiltä oma kaupallinen hiilikompensaatiopalvelu

Hiilipalvelun kautta metsänomistaja saa korvausta lannoituksella aikaansaadusta puuston lisäkasvusta.

Metsänhoitoyhdistykset tuovat markkinoille kaupallisen hiilensidontapalvelun, jonka kautta metsänomistaja saa korvausta lannoituksella aikaansaadusta puuston lisäkasvusta.

”Puuston lisäkasvu saadaan aikaan lannoituksella ja lisäkasvu markkinoidaan ns. lisäisenä hiilensidontana yrityksille, jotka haluavat kompensoida hiilijalanjälkeään. Metsänhoitoyhdistysten asiantuntijat pystyvät parhaiten etsimään Hiilipalvelu-hankkeeseen sopivat kohteet. Yhdistysten kautta hoituu myös kohteiden lannoitus”, kertoo Metsänhoitoyhdistysten PalveluMHYP Oy:n kehittämispäällikkö Harri Huupponen.

Metsänhoitoyhdistysten kumppanina uudessa palvelussa on Green Carbon Finland, joka vastaa lannoituksella aikaansaatujen, standardin mukaisten hiiliyksiköiden markkinoinnista.

”Green Carbon Finland maksaa metsänomistajalle vuosittain korvauksen sopimuksen piirissä olevan alueen lisäisestä hiilensidonnasta”, kertoo Green Carbon Finlandin hiilimetsäasiantuntija Juha Sankola.

Metsänomistajan vuosittain Hiilipalvelusta saama korvaus perustuu Luonnonvarakeskuksen (Luke) Motti-ohjelmistolla laskettuun todelliseen puuston lisäkasvuun, joka muunnetaan hiiliyksiköiksi.

Hiilensidontahankkeen minimikoko on 10 hehtaaria, ja hiilensidontakohteeksi sopivat kehitysluokkien 02 ja 03 eli ensimmäisen ja toisen harvennuksen jälkeiset metsät.

”Kivennäismaalla sopimus tehdään 5 vuodeksi ja turvemaalla 10 vuodeksi”, Harri Huupponen sanoo.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut