Metsämiesten Säätiöltä 1,5 miljoonaa euroa apurahoja

Rahoituksen pääpaino on metsäalan tulevaisuuden vahvistamisessa.

Metsämiesten Säätiö on päättänyt 1,5 miljoonan euron apurahojen saajat vuodelle 2017. Rahoituksen pääpaino on metsäalan tulevaisuuden vahvistamisessa.

Apuraha-anomuksia kertyi kaikkiaan 297 kappaletta yhteissummaltaan 4,7 miljoonaa euroa. Hakemuksista 39 prosenttia sai rahoitusta ja myönnetty rahoitus kattoi kolmanneksen koko haun yhteissummasta.

Apurahoista 630 000 euroa jaettiin koulutuksen hankkeisiin, 295 000 hyvinvoinnin, 292 000 viestinnän, 164 000 tutkimuksen ja 140 000 euroa metsäkulttuurin hankkeisiin.

Koulutuksen painopistealueella säätiö rahoittaa Metsäkoulutus ry:n kautta 220 000 eurolla metsäalan koulutuksen eri kehittämishankkeita. 200 000 euroa kohdennetaan Helsingin yliopiston Metsätieteiden laitoksen kansainvälisen politiikan professuuriin, johon nimitettiin viime vuoden lopulla saksalainen tohtori Maria Brockhaus.

Hyvinvoinnissa rahoitettiin Metsätalouden työhyvinvointiohjelmaa toteuttavia hankkeita. Viestinnässä myönnettiin 100 000 euroa Tiedekeskus Pilkkeen koordinoimaan biotalouden mahdollisuuksista ja innovaatioista kertovaan Bioaika-näyttelyrekkaan.

Tutkimuksessa suurimman rahoituksen, 25 000 euroa sai professori Clas-Håkan Nygårdin Tampereen yliopistolla toteuttama kolmivuotinen hanke, jossa tutkitaan metsäkoneyrittäjien ja heidän työntekijöidensä työkyvyn varhaisen ennakoinnin tukemista ja sen liiketaloudellista tuloksellisuutta.

Metsäkulttuurin osalta suurimman rahoituksen sai Suomen Metsämuseo Lusto, jonka eri hankkeiden kokonaisrahoitus oli 100 000 euroa.

Kaikki vähintään 1 500 euron apurahan saajat löytyvät Metsämiesten Säätiön sivuilta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut